Vad vi gör

5.

Uppföljningen

4.

Genomförandet

2.

3.

Implementeringen

Lösningen

Analysen

1.

VÅR GEMENSAMMA RESA

Hög servicenivå med hållbart resultat 

Vare sig ni är en privatperson eller global organisation kommer vi att erbjuda er kvalitativa lösningar som våra konkurenter har svårt att matcha.   

En värld i ständig förändring

Globaliseringen har ökat behovet att som myndighet, företag eller annan typ av organisation tillhandahålla trygghet och säkerhet för våra medarbetare och kunder, detta utan att det inverkar märkbart på vårt dagliga liv.


Anstey Group hjälper er att utveckla och maximera era förmågor att hantera risk. Detta gör vi genom att erbjuda analyser, utbildning och leda er säkerhetsrelaterade verksamhet när ni själva inte har tillräcklig kapacitet bland era egna anställda.


Uppdragen kan röra sig om er lokala verksamhet på en skandinavisk mindre ort eller omfatta er globala verksamhet på alla kontinenter.

Vi tillför värde genom att:


  • göra holistiska analyser inkluderande ekonomisk risk, politisk risk, fysisk risk och varumärkes relaterad risk.


  • designa och implementera risk minimerande lösningar så att ni bl. a genom access till olika aktörer kan fortsätta eller utöka er verksamhet i komplexa miljöer och i områden med ett instabilt säkerhetsläge.


  • leda era riskminimerande och säkerhetsskyddande åtgärder  så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.


  • representera er i förhandlingar där syftet kan vara att få geografisk access till ett område eller att rädda liv i ett kidnappningsfall. 


  • ge er skräddarsydd riskhanterings, krislednings och säkerhetsträning för såväl individer som hela organisationen eller ledningsgruppen.

Sektorer

Myndigheter

Militär

Polis

NGO

Företag

Privatpersoner

Media

Utbildning

Anstey Group AB

+46 (0) 8-501 64 908

mail@ansteygroup.se

© Copyright Anstey Group 2019