De trodde inte...

GEOGRAPHICAL ACCESS PROJECT


År: 2014

Kund: Global organisation


"Vi behöver en transport från Baghdad genom Anbar."Vi samlades tidigt en morgon för att genomföra en workshop för att hitta en lösning på det utmanande uppdraget. Ansiktsutrycken på kundens representanter pendlade mellan att vara skeptiskt till upphetsning. Vi började med att klarlägga kundens behov som visade sig vara att transportera ett antal varor från Baghdad till en plats belägen i Anbar. Anbar som också går under namnet dödens triangel var ett av de starkaste fästena för Al Qaida och vid denna tid också kontrolerat av ISIS. 


Vi genomförde workshopen och en strategi klarnade efterhand. Vi arangerade en lokal firma för att åtaga sig transporten efter att  denna hade genomgått granskning utifrån krav som vi hjälpte kunden att plocka fram. Kraven gällde bland annat firmans finanser och arbetsförhållanden för anställda. Vi kallade via vårt nätverk stamledarna för de viktigaste stammarna i Anbar till ett möte i Baghdad och förhandlade oss fram till fri lejd och vilka villkor som skulle gälla.


Till kundens glädje utfördes den första transporten utan missöden och följdes av flera därefter.   

VERKTYGSLÅDAN FÖR DETTA AVANCERADE PROJEKT


Nedan finner ni ett urval av verktyg och förmågor som Anstey Group använder sig av för att lyckas med avancerade projekt där risken innan den bearbetas oftast är extremt hög.

Hållbart nätverk av lokal aktörer.

Förtroende tar lång tid att bygga upp. Anstey Group har målmedvetet och under lång tid byggt upp ett nätverk bland viktiga aktörer. Detta används vid svåra förhandlingar och för att skaffa bra beslutsunderlag.

Det perfekta tillvägagångsättet är bara perfekt om det känns igen av omgivningen. Anstey Group har en ingående kunskap om kulturer och sedvänjor i olika delar av världen. Vi har använts som sakunniga experter av såväl universitet som media och individer med statlig anknytning.   

Okonventionella metoder öppnar upp för möjligheter och sparar tid.

Kreativa lösningar är vår specialitet. Standardlösningar räcker inte hela vägen och kan ibland öka risken. Alla lösningar skall vara kvalitetssäkrade och falla inom ramen för lokala lagar och internationella konventioner.

Anstey Group AB

+46 (0) 8-501 64 908

mail@ansteygroup.se

© Copyright Anstey Group 2019